Αρχιτεκτονική Μακέτα

← Επιστροφή στο Portfolio

Κατασκευή μακέτας, κλίμακας 1:20,  για λογαριασμό εταιρείας που δραστηριοποιείται σε συστήματα ασφαλείας. Η μακέτα θα χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση συστημάτων ασφαλείας σε χώρους κατοικίας.

  • Κατηγορία: Architectural Models