Η παρουσία μας στον χώρο Τέχνης & Δράσης “Βρυσσάκι”